พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมมิกกี้เม้าส์ มากที่สุดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีเกือบ 5 พันชิ้น ทุกอย่างที่เป็นมิกกี้เม้าส์ ที่ผลิตออกมาในประเทศและต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์มิกกี้เม้าส์ เป็นสถานที่เล็ก ๆ แต่อบอุ่นของพี่โอ๊ค (นเรนทร์ ปัญญาภู) ที่สะสมมิกกี้เมาส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 บางตัวหายากมาก หรือเป็นรุ่นที่ผลิตมาจำนวนจำกัด นำมาจัดแสดงให้บุคคลภายนอกเข้าชมฟรี ซึ่งภายในจะจัดวางของมิ้กกี้เม้าส์ จากด้านในสุดจะเป็นชุดแรกที่เริ่มสะสมจะเป็นชุดเป็นแบบยาง ก่อนจะมีรูปแบบต่างๆ หรือเป็นแบบต่อรูปมิกกี้เม้าส์ แม้กระทั้งน้ำอัดลมชื่อดังทำไว้ของการฉลองครบรอบต่างๆ

และพื้นที่รอบ ๆ ยังเป็นพื้นที่ชาว Spirit of Lamphun สำหรับทำกิจกรรมอาสาต่าง ๆ เพื่อจังหวัดลำพูนด้วย แวะมาเที่ยวชมย้อนวัยเยาว์กันได้

ที่ตั้ง  :  บ้านเลขที่ 101/10 ถนนสันเหมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โทรสอบถามเวลาเปิดปิด 084-611-2250