การแขวนโคมไฟ เป็นประเพณีของชาวล้านนา ที่พอถึงเทศกาลลอยกระทง หรือเรียกว่าประเพณียี่เป็ง ก็จะมีการนำโคมไฟสีสันต่างๆ ตามสีวันเกิด เขียนคำขอพรต่างๆ ติดไว้ก่อนนำไปแขวนเพื่อเป็นการบูชาไฟ ถวายเป็นพุทธบูชา และนอกจากนั้น ยังนิยมปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ได้นำโคมไฟยี่เป็งสีขาว และสีทอง มาประดับถวายบูชาไฟเป็นพุทธบูชา เนื่องในช่วงเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทง บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จากเดิมที่เคยใช้โคมไฟหลากสีสัน รวม 7 สี ตามสีวันเกิดเป็นประจำทุกปี

แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นการไว้ทุกข์ และน้อมเกล้าแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนชาวลำพูน จึงพร้อมใจกันประดับโคมไฟยี่เป็งสีขาว-สีทอง เป็นหลัก

ส่วนการจัดงานเทศกาลลอยกระทงนั้น หลายพื้นที่ได้ยกเลิกจัดกิจกรรม รวมถึงเทศบาลเมืองลำพูน ก็ได้แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรม และงานลอยกระทง ส่วนบางแห่งที่ยังคงจัดกิจกรรม แต่งดการประกวดนางนพมาศ และงดกิจกรรมภาคบันเทิงทั้งหมด มีเพียงการลอยกระทงตามประเพณีดั้งเดิมเท่านั้น