ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2559 รวม 10 วัน ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย และเพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

งานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาว ปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

ในงานจะจัดให้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในหัวข้อ “คิดถึงพ่อ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว คุณงามความดี ตามกระแสพระราชดำรัส เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ , การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดี แต่ละอำเภอ , การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , การออกร้านกาชาด เพื่อจำหน่ายสินค้า สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเสื้อผ้ายี่ห้อดัง สินค้าส่งออกต่างประเทศในราคาย่อมเยา , การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ,การประกวดนางสาวลำพูน ซึ่งจะจัดประกวดในชุดพื้นเมืองชาวยอง มีการแสดงของนักเรียน และการประกวดร้องเพลงเทิดทูนพระคุณพ่อ