ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวี ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ถวายเครื่องสักการะ และ ฟ้อนถวายแด่พระนางจามเทวี ( ฟ้อนเชิง ฟ้อนเล็บ ) รวมพลังศรัทธางานหน้าหมู่ ในงานพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2559

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2559  ที่ ลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดงาน “วันพระแม่นั่งเมือง” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความกตัญญู รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีของนครหริภุญไชย โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน โดยในงานมีพิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีกล่าว ยอคุณ สักการะพระคุณบารมีพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญไชย , พระสงฆ์จำนวน 130 รูป สวดชัยมงคลคาถา และ ทำบุญเมือง
จากนั้น ช่างฟ้อน ชาวจังหวัดลำพูน ทุกเพศ ทุกวัย ฟ้อนถวายแด่พระนางจามเทวี แบ่งเป็น ช่างฟ้อนเชิง จำนวน 419 คน และ ช่างฟ้อนเล็บ 2,376 คน รวมจำนวน 2,795 คน ถวายสักการะพระนางจามเทวี และ ตลอดเส้นทางตั้งแต่ถนนด้านหน้าลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ไปจนถึงถนนอินทยงยศ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ( รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร )


พระนางเจ้าจามเทวี ทรงเป็นปฐมกษัตรีของนครหริภุญไชย ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันตามตำนานมูลศาสนา กล่าวไว้ว่า “พระนางจามเทวี ได้เสด็จขึ้นนั่งเมืองได้ 7 วัน ก็ประสูติพระโอรสแฝด ในวันเพ็ญ เดือน 3” ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งหากนับถอยหลัง 7 วัน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระนางจามเทวีขึ้นนั่งเมือง หรือขึ้นครองเมือง


การจัดงาน “วันพระแม่นั่งเมือง” ในปีนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก กิจกรรมสำคัญภายในงานคือ พิธีถวายเครื่องสักการะ ฟ้อนถวายพระนางเจ้าจามเทวี (ฟ้อนเจิง ฟ้อนเล็บ) และ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 130 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี .